ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ IEK ΣΒΙΕ

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ 

Η Περιφέρεια Αττικής και το ΙΕΚ ΣΒΙΕ στηρίζουν έμπρακτα τους ευάλωτους κοινωνικά συμπολίτες μας, οι οποίοι βίωσαν περισσότερο από όλους τις συνέπειες της πρώτης φάσης της πανδημίας από τον νέο κορωνοϊό.

Σε μια ουσιαστική πρωτοβουλία ανθρωπιάς, οι ως άνω φορείς προσφέρουν:

 

  • 20 πλήρεις υποτροφίες, διετούς φοίτησης, στην ειδικότητα της επιλογής των δικαιούχων. Οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν με βάση τη μοριοδότηση που παρατίθεται στη συνέχεια, κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
  • Υποτροφία 50% (ενός έτους) σε όλους τους αιτούντες που πληρούν τους Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών.

 

Δήλωσε συμμετοχή έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2020 και κέρδισε το μέλλον σου!

Με το κύρος και την αξιοπιστία του ΙΕΚ ΣΒΙΕ.

Για κάθε κοινωνικό / οικονομικό κριτήριο που θα σημειώσεις, είναι απαραίτητη η επισύναψη του κατάλληλου δικαιολογητικού (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα, κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, βεβαίωση αναπηρίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) σύμφωνα με τους Όρους Συμμετοχής.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά *


Σημείωσε τα κοινωνικά κριτήρια που πληροίς με βάση τα ακόλουθα δικαιολογητικά (σε παρένθεση τα μόρια που αποδίδονται σε κάθε κατηγορία) *

Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης που να καταδεικνύει ετήσιο ατομικό εισόδημα μικρότερο από 6.000 ευρώ ή, εφόσον πρόκειται για υποψήφιο/α που δεν υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση, ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 9.000 ευρώ (100 μόρια)Ενεργή Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ του/της υποψήφιου/ας (100 μόρια) ή/και των γονέων (50 μόρια για κάθε γονέα)Βεβαίωση Ανεργίας ΟΑΕΔ για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους (150 μόρια)Βεβαίωση Μερικής Αναπηρίας από Αρμόδια Αρχή σε ποσοστό έως 79,9% (100 μόρια) ή Βαριάς Αναπηρίας σε ποσοστό τουλάχιστον 80% (150 μόρια)Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή άλλο αποδεικτικό που να πιστοποιεί ότι ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (100 μόρια) ή μονογονεϊκής οικογένειας (50 μόρια)Πιστοποιητικό από Αρμόδια Αρχή που να αποδεικνύει ότι ο/η υποψήφιος/α ανήκει σε κοινωνικά ευπαθή ομάδα όπως οι ακόλουθες: άστεγοι, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking και ενδοοικογενειακής βίας, άτομα σε επανένταξη κ.ά. (50 μόρια)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων