Πρόγραμμα στήριξης Eπιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών, πληττόμενων από τον COVID-19, με voucher 600€

Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση / e-learning για τους έξι (6) βασικούς κλάδους ελευθεροεπαγγελματιών - επιστημόνων που πλήττονται ιδιαίτερα από τον COVID-19, όπως ορίστηκαν βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο Οικονομικών.

100 διδακτικές ώρες μέσω πλατφόρμας

Αν έχετε ήδη υποβάλει αίτηση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για την ένταξή σας στο Πρόγραμμα (Διαδικασία Α), πατήστε εδώΠεριγραφή

Το Πρόγραμμα προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Εργασίας (ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ) και στοχεύει στην ενίσχυση των επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών που εντάσσονται στους έξι (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, οι οποίοι πλήττονται καίρια από την επιδημία του νέου κορωνοϊού. Η δράση επιχειρεί να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν αναγκαία εργαλεία για την προσαρμογή τους στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Αξιοποιώντας την “επιταγή τηλεκατάρτισης” (training voucher), οι δικαιούχοι εξοικειώνονται με τις νέες ψηφιακές εφαρμογές και αποκτούν ειδικές γνώσεις σε αντικείμενα που άπτονται της εργασίας τους. Ταυτόχρονα αμείβονται με το ποσό των 600€.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, διαβάστε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση.

 

Δικαιούχοι – Επιλέξιμοι Κλάδοι/Επαγγέλματα

Το Πρόγραμμα εντάσσει στους δικαιούχους – ωφελουμένους τους παρακάτω επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες:

 • Ιατρούς – Οδοντιάτρους – Επαγγελματίες Υγείας,
 • Οικονομολόγους – Λογιστές,
 • Μηχανικούς – Αρχιτέκτονες,
 • Δικηγόρους – Συμβολαιογράφους – Δικαστικούς Επιμελητές,
 • Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων,
 • Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού αντικειμένου

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα είναι να διατηρείτε ενεργό ΚΑΔ από αυτούς που περιλαμβάνει η Πρόσκληση.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

 

Ύψος Εκπαιδευτικού Επιδόματος

Το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος αξιοποιώντας την επιταγή τηλεκατάρτισης (voucher) είναι 600  και καταβάλλεται σε δύο δόσεις: 400€ με την ενεργοποίηση του voucher (έως την 20η Απριλίου) και 200€ με την ολοκλήρωση της τηλεκατάρτισης / e-learning (από την 30η Απριλίου).

Το ποσό των  600€ είναι αφορολόγητοακατάσχετο και απολύτως καθαρό, χωρίς παρακρατήσεις ή επιβαρύνσεις. Η συμμετοχή του ωφελουμένου σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα ή επίδομα (π.χ. λόγω αναστολής της εργασίας του) δεν επηρεάζει το ύψος του επιδόματος.

 

Διάρκεια

Το Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης περιλαμβάνει εκατό (100) διδακτικές ώρες, αποκλειστικά θεωρητικού περιεχομένου, που διενεργούνται “ασύγχρονα” μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Μπορείτε να συνδέεστε στην πλατφόρμα οποτεδήποτε και από οπουδήποτε σας εξυπηρετεί. Η ολοκλήρωση των 100 διδακτικών ωρών αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη ολόκληρου του επιδόματος.

 

Πιστοποίηση

Όποιος από τους συμμετέχοντες επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να πιστοποιήσει τις δεξιότητες που θα αποκτήσει μέσω της τηλεκατάρτισης, αποκτώντας ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Η διαδικασία πιστοποίησης διενεργείται μέσω της ίδιας ψηφιακής πλατφόρμας, εξ αποστάσεως, και κάθε δικαιούχος μπορεί να μετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης έως δύο φορές.

Σε κάθε περίπτωση, η πιστοποίηση ή μη των δεξιοτήτων του δικαιούχου δεν επηρεάζει το ύψος του επιδόματος που θα λάβει.

 

Αντικείμενα Τηλεκατάρτισης

Κάθε δικαιούχος δύναται να επιλέξει ένα από τα ακόλουθα ειδικά αντικείμενα τηλεκατάρτισης:

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές / Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο / Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

 

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία στην παρακάτω Αίτηση / Φόρμα Συμμετοχής και εξουσιοδοτήστε μας να ενεργοποιήσουμε την επιταγή κατάρτισης (voucher) για λογαριασμό σας.

Εύκολα, απλά, γρήγορα!

 

Για τη λήψη της αναγκαίας εξουσιοδίοτησης, κάντε κλικ εδώ

Παρακαλούμε όπως εκτυπώστε την εξουσιοδότηση, συμπληρώσετε το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ στο οποίο θέλετε να καταρτιστείτε, τη σημερινή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ σας, υπογράψετε στο κάτω μέρος του εντύπου και στείλετε ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ή ΚΑΘΑΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ από το κινητό σας με e-mail στο [email protected].

Αν έχετε ήδη υποβάλει αίτηση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για την ένταξή σας στο Πρόγραμμα (Διαδικασία Α), πατήστε εδώ

Αίτηση / Φόρμα Συμμετοχής

Α.Φ.Μ. *

Κ.Α.Δ. *
Εάν ανήκετε σε επαγγελματική κατηγορία που έχει εξαιρεθεί από την υποχρέωση δήλωσης ενεργού κύριου Κ.Α.Δ. (π.χ. δικηγόρος χωρίς έναρξη δραστηριότητας ή ασκούμενος, μηχανικός με άδεια Οκτωβρίου 2019 ή Φεβρουαρίου 2020, λογιστής εταίρος σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο) σημειώστε απλώς τον αριθμό 1 στο αντίστοιχο πεδίο.

Όνομα *

Επώνυμο *

Πατρώνυμο *

Μητρώνυμο *

Ημερομηνία Γέννησης *

Κινητό Τηλέφωνο *

Σταθερό Τηλέφωνο *

E-mail *

Διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός) *

Πόλη *

Τ.Κ. *

Τράπεζα *

IBAN *

Αντικείμενο Κατάρτισης *

Τα ανωτέρω πεδία συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον δικαιούχο *

Σημειώστε με κλικ όλα τα παρακάτω πεδία πριν αποστείλετε την αίτηση, εφόσον συμφωνείτε με τις διατυπώσεις που ακολουθούν:

Παρακαλούμε όπως ελέγξετε προσεκτικά τα στοιχεία που συμπληρώσατε. Στη συνέχεια πατήστε “ΑΠΟΣΤΟΛΗ”

Για τη λήψη της αναγκαίας εξουσιοδίοτησης, κάντε κλικ εδώ.

Αν λάβατε, συμπληρώσατε και αποστείλατε ήδη την εξουσιοδότησή σας προς το Κ.Δ.Β.Μ.2 ΣΒΙΕ στο [email protected], παρακαλούμε προχωρήστε κατευθείαν στο επόμενο και τελευταίο βήμα.

 

Το μόνο που απομένει για να ενεργοποιήσουμε εκ μέρους σας την επιταγή κατάρτισής σας είναι να αποστείλετε στο [email protected] σκαναρισμένα αντίγραφα ή καθαρές φωτογραφίες από το κινητό σας των τριών (3) κάτωθι εγγράφων:

 • Αντίγραφο / εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ σας από το TAXIS NET (μέσω της διαδρομής “προσωποποιημένη πληροφόρηση” –> “Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης”). Ο ΚΑΔ πρέπει να εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος.
 • Αντίγραφο / εκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό σας ως δικαιούχου του λογαριασμού.
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεων) ή διαβατηρίου.

 

Με την ως άνω αποστολή, έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία!

Το Κ.Δ.Β.Μ.2 ΣΒΙΕ θα αναλάβει την καταχώρηση των στοιχείων σας στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας και την ενεργοποίηση του voucher κατάρτισης για λογαριασμό σας.

Θα ενημερωθείτε εγκαίρως για την έναρξη της τηλεκατάρτισης στο αντικείμενο που επιλέξατε.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη σας στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΣΒΙΕ!

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση στα τηλέφωνα 210 38.10.09832.47.480 και ηλεκτρονικά στο [email protected]

 

Ενεργοποίηση Επιταγής (Voucher)

Για τους δικαιούχους που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση Συμμετοχής Ωφελουμένου μέσω του site του Υπουργείου Εργασίας (https://elearning.yeka.gr) και έχουν αποθηκεύσει την υποβληθείσα αίτηση με τον ατομικό τους Αριθμό Πρωτοκόλλου (ΚΑΥΑΣ) για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Α).

 

Στείλτε μας e-mail στο [email protected] με θέμα: “ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ TRAINING VOUCHER – ΑΑΑΑΑ – ΧΧΧΧ ”

Όπου ΑΑΑΑ το ονοματεπώνυμό σας και ΧΧΧΧ o Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΚΑΥΑΣ) που εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό αντίγραφο (pdf) της Αίτησης Συμμετοχής Ωφελουμένου που έχετε αποθηκεύσει.

 

Παρακαλούμε όπως αντιγράψετε (copy) αυτούσιο το παρακάτω κείμενο και το επικολλήσετε (paste) στο σώμα του email σας (ως απλό κείμενο, όχι ως συννημένο).

Με το παρόν, σας ενημερώνω ότι έχω επιλέξει τον φορέα σας, προκειμένου να καταρτιστώ με την μέθοδο e-learning στο πλαίσιο της με αρ. 2/2020 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ).

Προς επιβεβαίωση, σας προωθώ συνημμένα την εκτύπωση του συστήματος με τα κάτωθι στοιχεία:

 • Τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας.
 • ΙΒΑΝ Λογαριασμού και Τράπεζας.
 • Το επιθυμητό Αντικείμενο Κατάρτισης.
 • Δήλωση ότι έλαβα γνώση ότι τα προσωπικά δεδομένα που υπέβαλα, θα τύχουν επεξεργασίας και αποθήκευσης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της με αρ. 2/2020 Πρόσκλησης.

Με το παρόν, επιβεβαιώνω την ορθότητα των ανωτέρω στοιχείων και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες σχετικά με την ενεργοποίηση του voucher και την έναρξη του Προγράμματος Κατάρτισης.

Μόλις πραγματοποιηθεί η επικόλληση, επισυνάπτετε στο e-mail σας το ηλεκτρονικό αρχείο (pdf) της Αίτησης Συμμετοχής Ωφελουμένου που έχετε αποθηκεύσει και το αποστέλλετε στο [email protected] .

 

Έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία!

Θα  προβούμε άμεσα στην ενεργοποίηση της επιταγής σας και θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως για την έναρξη της τηλεκατάρτισης στο αντικείμενο που επιλέξατε.

 

Σας ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη σας στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΣΒΙΕ!

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση στα τηλέφωνα 210 38.10.098 &  32.47.480 και ηλεκτρονικά στο [email protected]

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων