Μισό αιώνα πριν… όλα γίνονταν εμπειρικά…

Οι γιατροί δεν είχαν ομάδες εξειδικευμένων ανθρώπων να τους υποστηρίξουν στο δύσκολο έργο τους και οι ασθενείς δεν είχαν την ανάλογη βοήθεια και φροντίδα που χρειάζονταν.

Η ίδρυση της ΣΒΙΕ έκανε πραγματικότητα το όραμα του επαγγελματία Υγείας. Ενός στελέχους με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, για να πλαισιώσει γιατρούς και επιστήμονες με τον καλύτερο τρόπο και να καταθέσει στον άνθρωπο-ασθενή τη γεμάτη σεβασμό φροντίδα του. Αυτό ήταν το όραμα, αυτό συνεχίζει να είναι και η επιτυχία μας!

Η συνεισφορά της ΣΒΙΕ στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης υπήρξε θεαματική. Για πρώτη φορά, οι απαιτούμενες ημέρες νοσηλείας ελαττώθηκαν σημαντικά!

Η καθιέρωση νέων ειδικοτήτων δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας και μισό αιώνα μετά, σε περίοδο κρίσης τα επαγγέλματα αυτά έχουν τεράστια ζήτηση!

Ήδη, έχουν ανακοινωθεί 4.500 νέες θέσεις εργασίας από το Υπουργείο Υγείας και ακολουθούν πολύ περισσότερες. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες της Κομισιόν, από τα 8 κορυφαία επαγγέλματα του μέλλοντος, τα 4 είναι επαγγέλματα υγείας!

Δεν είμαστε απλά μία εξειδικευμένη Σχολή.
Είμαστε αυτοί που είδαμε μπροστά, που υπηρετήσαμε και εξελίξαμε την Υγεία.

Ιστορικοί σταθμοί στην πορεία της ΣΒΙΕ

1966 – 1967: Καθιερώνει τα Επαγγέλματα Υγείας στην Ελλάδα

1974: Εκπαιδεύει περισσότερους από 1.500 αλλοδαπούς σπουδαστές από τη Λιβύη και τις αραβικές χώρες

1977: Ιδρύει Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ)

1979: Ιδρύει Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (ΤΕΣ)

1981: Πρωτοπορεί στην Ιατρική Πληροφορική και εισάγει το μάθημα της Πληροφορικής σε όλες τις ειδικότητες, με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1990: Ξεκινά την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και συνεργασιών

1992: Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος STRIDE, συμβάλλει στο πρόγραμμα Τηλεϊατρικής σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Ιωαννίνων, καθώς και τα Πολυτεχνεία Αθηνών και Πατρών

1993: Ιδρύει Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

1996: Θέτει σε λειτουργία το Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας για σπουδαστές και αποφοίτους

1999: Ιδρύει Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ)

2000: Ιδρύει Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων