Περιγραφή

Ο απόφοιτος της ειδικότητας β. φυσικοθεραπείας διαθέτει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική στάση που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό, θεωρητικά καταρτισμένο και με την κατάλληλη πρακτική εμπειρία σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας και λοιπούς χώρους όπου παρέχεται φυσικοθεραπεία.

Ο β. φυσικοθεραπευτή διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις ή δεξιότητες έτσι ώστε εύκολα να ενσωματώνεται σε ειδικές μονάδες και ομάδες όπου εφαρμόζονται τεχνικές αποκατάστασης.

Δεξιότητες

Ο επιτυχημένος β. φυσικοθεραπευτή διαθέτει υπομονή, επιμονή, ικανότητα επικοινωνίας, καλή υγεία, σωματική αντοχή και επιδεξιότητα στα χέρια.

Διδασκόμενα Μαθήματα

 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ
 • ΑΡΧΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
 • ΣΤΟΙΧΙΕΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ι
 • ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
 • ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙ
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΠΕΡΙΔΕΣΗ
 • ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ
 • ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ
 • ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙΙ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Επαγγελματική Αποκατάσταση

 • Φυσικοθεραπευτήρια
 • Ιδρύματα Αποθεραπείας
 • Κέντρα Αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • ΚΑΠΗ,
 • Ιατρεία,
 • Θεραπευτικές Λουτροπηγές,
 • Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης,
 • Αθλητικά Κέντρα,
 • Γυμναστήρια
 • Ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν χώρους γυμναστικής και άθλησης
 • Ινστιτούτα Αισθητικής