Υποτροφίες για Μαθητές Γ’ Λυκείου 2017-2018

Φόρμα Συμπλήρωσης Στοιχείων για τη Διεκδίκηση Υποτροφιών

Η ΣΒΙΕ και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, δίνουν την ευκαιρία σε μαθητές δημοσίων σχολείων των δήμων της Αττικής να λάβουν πλήρεις υποτροφίες διετούς φοίτησης στις ειδικότητες της επιλογής τους, διεκδικώντας με δυναμικό τρόπο το επαγγελματικό τους μέλλον. Με αφορμή τα 50 χρόνια της ΣΒΙΕ, δίνονται συνολικά 50 υποτροφίες για δωρεάν σπουδές στους ενδιαφερόμενους, μία σε κάθε δήμο που θα μετάσχει στη διαδικασία!

Οι τελικοί δικαιούχοι θα επιλεγούν σύμφωνα με την παρακάτω μοριοδότηση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τόσο την επίδοση των μαθητών όσο και την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οικογενειών τους:
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 10.000 ευρώ: 50 μόρια
• Ανεργία γονέων: 50 μόρια για κάθε γονέα
• Μέλη μονογονεϊκών/πολύτεκνων οικογενειών: 50 μόρια
• Βαθμός απολυτηρίου: έως 100 μόρια (ο τελικός βαθμός πολλαπλασιάζεται επί 5)

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Γ’ Λυκείου καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 31 Ιουλίου 2017 στην Γραμματεία της ΣΒΙΕ (Πειραιώς 72, Μοσχάτο) ή στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, οι οποίες θα πιστοποιούν ότι πληρούνται τα κριτήρια επίδοσης της υποτροφίας.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι κάθε μαθητής/μαθήτρια που θα υποβάλει εγκαίρως την αίτησή του και θα συμπληρώσει περισσότερα από 100 μόρια με βάση την ανωτέρω μοριοδότηση, δικαιούται αυτόματα υποτροφία ενός έτους.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας ώστε να έλθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας!

Για να μάθετε ακόμη περισσότερα σχετικά με τις πλήρεις υποτροφίες διετούς φοίτησης στις ειδικότητες της επιλογής σας, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο της ΣΒΙΕ 210 482 2222.