Περιγραφή

Η σύγχρονη εξειδίκευση στους τομείς φαρμάκων και καλλυντικών!

Οι πολυδιάστατοι τομείς των φαρμάκων, των καλλυντικών εμπλουτίζονται με σύγχρονους εξειδικευμένους τεχνικούς, κατάλληλα καταρτισμένους για απόλυτα επιτυχημένη σταδιοδρομία. Ως επάγγελμα του τομέα Υγεία ξεχωρίζει, γιατί πέραν της καθαρά εργαστηριακής προοπτικής περιλαμβάνει την εργασία κύρους στο φαρμακείο, δημόσιο ή ιδιωτικό.

Ο β. φαρμακείου είναι εξειδικευμένος τεχνικός και συντελεί στην παρασκευή φάρμακων και καλλυντικών φέροντας την ευθύνη της εκτέλεσης των διαδικασιών και συνθηκών για την παραλαβή ποιοτικά σωστού προϊόντος. Ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τη σύσταση των πρώτων υλών και των προϊόντων αξιοποιώντας τη σχετική οργανολογία. Εξασφαλίζει την εφαρμογή των θεσμοθετημένων κανονισμών και προδιαγραφών παρασκευής, συντηρεί τον εξοπλισμό και φροντίζει για τη συσκευασία, συντήρηση και φύλαξη τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων. Διεκπεραιώνει κάθε είδους εργασία που έχει σχέση με τις δραστηριότητες φαρμακείου, όπως: εκτέλεση συνταγών, παρασκευή εργαστηριακών σκευασμάτων, εξυπηρέτηση πελάτη σε επιλογή καλλυντικών, συναλλαγές, προμήθειες φαρμάκων – καλλυντικών, μηχανοργάνωση. Σε κάθε περίπτωση δε, φροντίζει για την τήρηση της ασφάλειας και υγιεινής του χώρου εργασίας.

Δεξιότητες

Ο επιτυχημένος β. φαρμακείου θα πρέπει να διαθέτει οργανωτικότητα, επιδεξιότητα, ακρίβεια, υπευθυνότητα, προσοχή, ικανότητα χειρισμού οργάνων και συσκευών εργαστηρίου, αίσθημα τάξης, ευσυνειδησία, υπομονή, ακρίβεια στους υπολογισμούς και αναλυτική ικανότητα.

Εξειδικευμένες Γνώσεις

Οι σπουδές του β. φαρμακείου δίνουν έμφαση σε θέματα παρασκευής φαρμάκων και καλλυντικών αλλά και Ασφάλειας, Υγιεινής και Marketing όπως:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι
 • ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ
 • ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι
 • ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Ι
 • ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ- ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
 • ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
 • MARKETING ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Άσκηση Επαγγέλματος – Απολαβές

Το Δίπλωμα του β. φαρμακείου ΙΕΚ είναι απαραίτητο για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος (Π.Δ. 6/24-12-1999, ΦΕΚ 8/19-1-2000) που αποτελεί προσόν διορισμού και στο Δημόσιο Τομέα σε θέσεις αντίστοιχες που προκηρύσσονται. Πολλές ευκαιρίες επιτυχούς σταδιοδρομίας, εξέλιξης και υψηλών αποδοχών, προσφέρει στους επαγγελματίες της ειδικότητας η δραστηριοποίηση στον τομέα της Ιατρικής ενημέρωσης και της προώθησης Ιατρικών, φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων. Η απασχόληση στον κλάδο των πωλήσεων μπορεί να αποφέρει πολύ υψηλές αποδοχές, ενώ παράλληλα προσφέρει πολλές ευκαιρίες για μετακινήσεις κι εξέλιξη. Οι προοπτικές εξέλιξης είναι ανάλογες των ικανοτήτων, της εμπειρίας και των εκπαιδευτικών προσόντων των επαγγελματιών.

 

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ο συγκεκριμένος επαγγελματικός τομέας παρουσιάζει άριστες προοπτικές εργασίας. Οι απόφοιτοι β. φαρμακείου είναι απαραίτητοι σε:

 • Φαρμακευτικές Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες καλλυντικών,
 • Εργαστήρια φαρμακευτικών ή καλλυντικών προϊόντων
 • Φαρμακευτικές Εταιρείες
 • Ινστιτούτα
 • Ερευνητικά και Πανεπιστημιακά Εργαστήρια
 • Νοσηλευτικά Ιδρύματα
 • και βέβαια, σε Φαρμακεία δημόσια ή Ιδιωτικά.

Πρόκειται για ένα επάγγελμα κατοχυρωμένο από το Προεδρικό Διάταγμα 6/24-12-99 σύμφωνα με το οποίο παρέχεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Το Γραφείο Σταδιοδρομία της ΣΒΙΕ έχει εξασφαλίσει συνεργασία με φαρμακευτικά εργαστήρια, με φαρμακεία και άλλους χώρους άσκησης του επαγγέλματος προσφέροντας άμεσα δυνατότητες εύρεσης εργασίας στους αποφοίτους β. φαρμακείου της Σχολής.