Περιγραφή

Ο β. οδοντοτεχνίτη έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Φροντίζει για την οργάνωση του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, την προμήθεια απαραίτητων υλικών, τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και την τήρηση των όρων υγιεινής.
 • Παραλαμβάνει από τον οδοντίατρο τις εργασίες και τις παραδίδει ολοκληρωμένες, σύμφωνα με τις γραπτές του οδηγίες.
 • Κατασκευάζει προσωρινές αποκαταστάσεις κινητής και ακίνητης προσθετικής.
 • Κατασκευάζει ολικές οδοντοστοιχίες και άμεσες ολικές οδοντοστοιχίες.
 • Κατασκευάζει μεταλλικούς σκελετούς μερικής οδοντοστοιχίας. Κατασκευάζει στεφάνες και γέφυρες όλων των ειδών. Συνδυάζει ολικές – μερικές μεταλλικές οδοντοστοιχίες με στεφάνες n γέφυρες (τηλεσκοπικές στεφάνες, συνδέσμους ακριβείας με φρεζαριστά)
 • Συνδυάζει με ακρίβεια οδοντοτεχνικές εργασίες με εμφυτεύματα.
 • Κατασκευάζει μεταλλοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες.
 • Κατασκευάζει υαλοκεραμικές εργασίες (ένθετα – επένθετα – jacket).

Δεξιότητες

Ο επιτυχημένος απόφοιτος οδοντοτεχνικής ΙΕΚ χρειάζεται να έχει επιδεξιότητα και ακρίβεια στην εκτέλεση λεπτών χειρονακτικών εργασιών, καλή όραση και καλαισθησία καθώς και ικανότητα επικοινωνίας, που θα τον βοηθήσει στη συνεργασία με οδοντίατρους και πελάτες, ή άλλους οδοντοτεχνίτες.

Διδασκόμενα Μαθήματα

 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΩΝ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ)
 • ΥΓΙΕΙΝΗ – Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ)
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
 • ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ

Εργαστήρια – Εξοπλισμός

Για την ειδικότητα του β. οδοντοτεχνίτη υπάρχουν εξοπλισμένα εργαστήρια με φούρνους πορσελάνης, σύγχρονες συσκευές καθαρισμού (ατμού, αμμοβολές κ.λπ.) αμμοβολές οξειδίων, χυτευτικά μηχανήματα, κλιβάνους προθέρμανσης δακτυλίων, σειρές εργαλείων, αρθωτήρων, πλακέτες αναμείξεως πορσελάνης κ.α

 

Επαγγελματική Αποκατάσταση

 • Ιδιωτικά Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια.
 • Δημόσια Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια
 • Εργαστήρια Οδοντιάτρων

Οι απόφοιτοι της ΣΒΙΕ έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν Άδεια Άσκησης Ελεύθερου Επαγγέλματος μέσω της αποκλειστικής συνεργασίας της Σχολής με το Ινστιτούτο E. Fermi της Περούτζια, στην Ιταλία.