Περιγραφή

Ο επιτυχημένος β. νοσηλευτή χειρουργείου διακρίνεται από επικοινωνιακή ικανότητα, οργανωτικότητα, υπευθυνότητα, ψυχικό σθένος, σωματική αντοχή, ικανότητα εργασίας υπό πίεση, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Ο β. νοσηλευτή χειρουργείου μπορεί να συμμετάσχει σε νοσηλευτικές πράξεις υπό την επίβλεψη του νοσηλευτή στις κάτωθι:

 • Παρακολουθεί και ελέγχει την ασφάλεια και την απολύμανση του στείρου χώρου, του χειρουργείου και των συσκευών.
 • Φροντίζει για την αποστείρωση και ταξινόμηση του ιματισμού και των χειρουργικών εργαλείων και υλικών.
 • Επιλέγει, προμηθεύεται, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και μεριμνά για την καλή κατάσταση των απαραίτητων υλικών εργασίας (εργαλεία, όργανα, συσκευές, ιματισμός, αναλώσιμα κλπ)
 • Βοηθά τον άρρωστο να ενταχθεί στο περιβάλλον του χειρουργείου (ψυχολογική υποστήριξη, παραλαβή στη χειρουργική μονάδα, νοσηλευτική φροντίδα), εφαρμόζοντας τις ιατρικές οδηγίες.
 • Συμμετέχει ενεργά σα μέλος της χειρουργικής ομάδα στην εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων με την ιδιότητα του νοσηλευτή εργαλειοδότη ή νοσηλευτή κίνησης.
 • Φροντίζει για τη συγκέντρωση και την καταστροφή του υλικού που χρησιμοποιήθηκε κατά την χειρουργική επέμβαση.
 • Χειρίζεται τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και αρχειοθετεί σ’ αυτόν τα περιστατικά, τις ιατρικές οδηγίες, και τις αντιδράσεις του ασθενούς.

Διδασκόμενα Μαθήματα

 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
 • ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ & ΑΝΑΝΗΨΗ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι,ΙΙ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Επαγγελματική Αποκατάσταση

 • Χειρουργικές Μονάδες Γενικών Νοσοκομείων
 • Χειρουργικές Μονάδες Νοσοκομείων Ατυχημάτων
 • Κινητές Χειρουργικές Μονάδες Εθνικού Κέντρου άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) Χειρουργικές Μονάδες Αντιμετώπισης Επειγόντων Περιστατικών