Περιγραφή

Ο β. μικροβιολόγου φροντίζει για την κατάλληλη προετοιμασία του ασθενούς και ετοιμάζει τα απαιτούμενα υλικά για την εξέταση. Λαμβάνει όλα τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας, τόσο για τον ίδιο όσο και για τον ασθενή, κατά την εξέταση. Πραγματοποιεί τις εργαστηριακές αναλύσεις σε βιολογικά υγρά (αίμα, ούρα, επιχρίσματα βλενογόνων κα) χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές και χειριζόμενος σύγχρονα μηχανήματα. Ο β. μικροβιολόγου φροντίζει για την καταστροφή του υλικού που χρησιμοποιήθηκε κατά την εξέταση. Χειρίζεται τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή καταχωρώντας τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων και εκτελεί τις σχετικές αρχειοθετήσεις.

Δεξιότητες

Ο β. μικροβιολόγου θα πρέπει να διαθέτει αναλυτική ικανότητα, υπευθυνότητα, ακρίβεια και οργανωτικότητα.

Διδασκόμενα Μαθήματα

 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ
 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι, ΙΙ
 • ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ
 • ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ / ΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Επαγγελματική Αποκατάσταση

 • Μικροβιολογικά – βιοχημικά εργαστήρια Δημοσίων Νοσοκομείων.
 • Μικροβιολογικά – βιοχημικά εργαστήρια Ιδιωτικών Νοσοκομείων.
 • Διαγνωστικά και ερευνητικά κέντρα.
 • Κέντρα Υγείας.
 • Θεραπευτήρια – Κλινικές.
 • Ασφαλιστικοί Οργανισμοί.
 • Φαρμακευτική Βιομηχανία.
 • Βιομηχανία Τροφίμων – Ποτών.