Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Η πρότυπη Μ.Φ.Η. St. George Metropolitan, προσφέρει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, ενώ θεωρεί εξίσου σημαντική την βελτίωση τόσο των παροχών, όσο και την εξέλιξη των εργαζομένων, που απαρτίζουν τη διεπιστημονική ομάδα. Η συνεχής επιμόρφωση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη και προτεραιότητα. Η ενεργή συμμετοχή μας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Eurocom, του Erasmus+, επισφραγίζει την προσπάθειά μας για συνεχή αυτοβελτίωση, υπό την αιγίδα της ΣΒΙΕ.