Περιγραφή

Η Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία συμβάλλει στην κατάκτηση του ανώτερου δυνατού επιπέδου λειτουργικότητας και προσαρμοστικής συμπεριφοράς του ατόμου έτσι ώστε να επιτύχει την πλήρη ανάληψη των λειτουργικών ρόλων της ζωής του.

Συγκεκριμένα, ο επαγγελματίας εργοθεραπευτής βοηθά άτομα όλων των ηλικιών με σωματικές, συναισθηματικές, ψυχικές και κοινωνικές διαταραχές να αποκτήσουν ξανά δεξιότητες απαραίτητες για την υγεία, με προσαρμοσμένες δραστηριότητες στην εργασία, στην ψυχαγωγία, στο σπίτι και στην κοινότητα.

Ο β. εργοθεραπείας δεν αντικαθιστά τον εργοθεραπευτή αλλά συνεργάζεται μαζί του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ειδικών βοηθημάτων προκειμένου τα άτομα να βελτιώσουν τη ζωή τους και να είναι ανεξάρτητα και παραγωγικά.

Δεξιότητες

Ο β. εργοθεραπείας αναπτύσσει δεξιότητες για διαδραστικά παιχνίδια, ασκήσεις κινητικών δεξιοτήτων, πρώτες βοήθειες, ψυχοκοινωνική εργοθεραπεία,  δεξιότητες επικοινωνίας και προσέγγισης ατόμων με δυσλειτουργίες.

Διδασκόμενα Μαθήματα

 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 • ΣΤΟΙΧΙΕΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι, ΙΙ
 • ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
 • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
 • ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
 • ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Εργοθεραπείας» μπορεί να εργαστεί σε:

 • Σχολεία ειδικής αγωγής
 • Δημόσιους, δημοτικούς και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς
 • Κέντρα ημερήσιας φροντίδας και προστασίας παιδιών με ειδικές ανάγκες
 • Φορείς που εφαρμόζουν διάφορα προγράμματα μέριμνας για τα παιδιά
 • Κέντρα προσχολικής αγωγής
 • Συμβουλευτικά κέντρα
 • Νοσοκομεία και Κλινικές