ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Προγράμματος Erasmus + 2016 / Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

του Προγράμματος Erasmus + 2016 / Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΙΕΚ ΣΒΙΕ Erasmus Team

Από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΣΒΙΕ ανακοινώνεται ότι όσοι σπουδαστές και απόφοιτοι  ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν  για πρακτική άσκηση σε χώρες της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης μέσω του προγράμματος ERASMUS+ το έτος κατάρτισης 2017-2018 (έναρξη κινητικότητας 01/10/2017 λήξη κινητικότητας 30/05/2018), ότι η καταλυτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 16η Ιουνίου 2017.

Για το πρόγραμμα Erasmus+ με κωδικό αριθμό 2016-1-EL01-2016-1-EL01-KA102022957460 θα δωθούν 04 (τέσσερις) Υποτροφίες κατανεμημένες στις εξής κατηγορίες:

 1. ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ (1 υποτροφία)
 2. ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ (4ο εξάμηνο) (1 υποτροφία)
 3. ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ (2ο εξάμηνο) (1 υποτροφία)
 4. ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ) (1 υποτροφία)

Οι υποψήφιοι θα επιλέγονται μόνο εφόσον έχουν καταθέσει αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα Erasmus+ στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΙΙΕΚ “ΣΒΙΕ”(Γραμματεία, κα Μάνη Ειρήνη -2103232323 – irini@sbie.edu.gr)

Δευτέρα – Παρασκευή   ώρες  09.00 π.μ.- 17.00 μ.μ.

 1. Κριτήρια Συμμετοχής Σπουδαστών – Αποφοίτων
Α) ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. Να έχουν περατώσει το 100% των μαθημάτων Α΄ και Β΄ εξαμήνου του πρώτου έτους.
 2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 3. Μ.Ο. Βαθμολογίας > 8.5 κατά προτίμηση, διότι επιλέγονται οι αριστούχοι ανά κατηγορία
 4. Αξιολόγηση από καθηγητές του τμήματος του ενδιαφερομένου
Επισημαίνεται ότι  :
 1. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους πίνακες ανακοινώσεων της σχολής με την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017.
 2. Οι σπουδαστές που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν ώστε να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τα ειδικά έντυπα Erasmus (Βιογραφικό στα αγγλικά, motivation letter, κλπ)
 3. Οι σπουδαστές  που μετακινούνται  για σπουδές λαμβάνουν ένα ποσό ως Μηνιαία

Επιχορήγηση ανά χώρα υποδοχής του προγράμματος Erasmus +.

 1. Για τους επιλεγέντες θα ακολουθήσει ενημερωτική συνάντηση για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΣΒΙΕ